Dotace z Ministerstva kultury za rok 2020
Ministerstvo kultury se z Havarijního fondu v roce 2020 finančně spolupodílelo na 1.etapě projektu "Obnova a navrácení Mansardové střechy na zámku v Uhřicích".

Dotace z Ministerstva kultury za rok 2016

Ministerstvo kultury se v roce 2016 finančně spolupodílelo na obnově dalších okenních výplní zámku

Dotace z Ministerstva kultury za rok 2015

Ministerstvo kultury v roce 2015 přispělo na restaurování a truhlářské práce na vratech západního průčelí zámku

Děkujeme